پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

منوی تور2

  مبدا:                                          مقصد:

(ساری)                                       (تور ییلاق فیلبند(گشت در این ییلاق و بازدید از اقیانوس ابر)

قیمت:                                        مدت سفر:                                        تاریخ سفر:

(20000 تومان)                        (1 روزه)                                          (94/12/10)

جاذبه ها :

(گشت در این ییلاق و بازدید از ابرها(تشکیل این پدیده در منطقه بستگی به وضعیت آب و هوایی دارد))

خدمات : بیمه مسئولیت بدنی (200 میلیون تومان دیه،6 میلیون هزینه پزشکی)

(صبحانه و ناهار در طبیعت)