پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

منوی تور3

   مبدا:                                          مقصد:

(ساری)                                      تور یوش و بلده: طبیعت کوهستانی جاده یوش و بلده خانه نیما یوشیج (پدر شعر نوین ایران)

قیمت:                                          مدت سفر:                                                   تاریخ تور:

(50000 تومان)                         (1 روزه)                                                        (95/1/20)

خدمات: بیمه مسئولیت بدنی (200 میلیون تومان دیه ، 6 میلیون هزینه پزشکی)

صبحانه و ناهار : (در طبیعت)