پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

مشکلات توشه راه

اگر مسافر تا یک ساعت قبل از شروع سفر در خواست تحویل بار 1 توشه همراه خود را جهت نگهداری در اتوبوس یا وسیله نقلیه داشته باشد شرکت موظف به دریافت آن ،سپس باید نشان شماره دار مخصوص را روی هر یک از قسمتهای بار یا توشه راه مسافر نصب کند و ته برگ یا رسید آن را به مسافر تحویل دهد.همچنین حمل توشه راه مسافر در داخل اتوبوس ممنوع است اما شرکت مسافربری در برابر توشه راه مسافران در زمان وقوع هر نوع حادثه باید پاسخگو باشد همچنین در نهایت باید گفت محل بار یا توشه راه از سوی مسافر تا 20 کیلوگرم رایگان است  و به ازای هر کیلوگرم اضافه بار 2.5 درصد نرخ پایه بلیط از مسافر اخذ گردد.مسافر نیز از به همراه داشتن وسایلی که باعث خطر میشوند باید خودداری کند.(مانند مواد منفجره،بارهای بیش از حد حجیم)