پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

سفرهای دارای تخفیف

شرکت ایران پیما به منظور رفاه حال شما مشتریان عزیز تمهیداتی را در نظر گرفته  این تمهدیدات به نحوی میباشد که برای اقشار مختلف تخفیفاتی را در نظر گرفته که متذکر خواهیم شد.ضمنا خرید از خود سایت شامل %7 تخفیف میباشد.

اقشار نظامی :  %10 تخفیف دارند

اقشار دانشجو  :% 10 تخفیف دارند

کلیه بازنشستگان: % 10 تخفیف دارند