سفرهای دارای تخفیف

دسته: سفر های دارای تخفیف نوشته شده توسط ایران پیما ساری

شرکت ایران پیما به منظور رفاه حال شما مشتریان عزیز تمهیداتی را در نظر گرفته  این تمهدیدات به نحوی میباشد که برای اقشار مختلف تخفیفاتی را در نظر گرفته که متذکر خواهیم شد.ضمنا خرید از خود سایت شامل %7 تخفیف میباشد.

اقشار نظامی :  %10 تخفیف دارند

اقشار دانشجو  :% 10 تخفیف دارند

کلیه بازنشستگان: % 10 تخفیف دارند