پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

شرکای فروش

پست بانک دخانیات: (ادرس:ساری-خیابان دخانیات)  تلفن:3329791-011

پست بانک اسلام آباد:(آدرس:ساری-اسلام آباد-سه راه فرودگاه:32323444-011

پست بانک اسرم: اقای رستمی :  09111577754

پست بانک بالادزا:33228110-011

پست بانک آهی دشت: معلم آهی دشت :33227770-011