پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

ماموریت

ایفای نقش محوری در توسعه صنعت اتوبوسرانی و ارتقای سطح مشتری مداری ، تکریم همکاران و بخصوص ذی نفعان.تشدید جذب مشتری بیشتر همراه با رفاه بیشتر ،رهبری بازار کشور در صنعت حمل ونقل از طریق رقابت و کسب رضایت مشتری.