پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

نمایندگی ها

تهران   (ایران پیما)  :  77868080-021

کرج  (آریا سفر)  :    2703789-026

اردبیل  (جهان گشت مهر)  :3811933 -0453

قزوین  (سیر و سفر)  :3556862-0281

سبزوار  (ایران پیما)  : 18-4446016-0313

مشهد   (ایران پیما)  :38519420-051

اصفهان  (ایران پیما)  :4359000-0313