پشتیبانی 24 ساعته: 33241000-011

تورهای زیارتی و سیاحتی:(هدف از برگزاری تورها):

این شرکت به منظور تمرکز و انسجام خدمات تورهای زیارتی و سیاحتی و سهولت در رزرو کردن بلیط ها و همچنین دسترسی آسان به جزییات کامل برنامه تورها و با هدف توسعه صنعت گردشگری ،ایجاد نشاط و امید به زندگی برنامه هایی را به عنوان تورهای زیارتی و سیاحتی مشخص کرده است.در صورت برگزاری این تورها فهرست اصلی را در همین جا قرار خواهیم داد.منتظر تماس شما هستیم.در صورت تمایل با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی پرتو سیر ایرانیان:  334707770-011